Project Manager SAP Kernel + (HR) Support Package upgrade

Opdracht:

Realiseer een upgrade van SAP ECC, SAP IS-U, SAP CRM, SAP BW kernel zodat voldaan wordt aan de support overeenkomst die Vitens heeft met SAP. Integreer daarnaast de (HR) Support Packages op de SAP ECC omgeving zodat de verloning en jaarafsluiting ongestoord plaats kunnen vinden aan het einde van het jaar.

Resultaten:

Dit project namen we over van een andere projectmanager en we werkten samen met vijf verschillende externe partijen. We zorgden voor een succesvolle upgrade van de ontwikkelstraten, SAP ECC, SAP IS-U, SAP CRM, SAP BW, SAP Mobile zodat ondersteuning door SAP en de externe beheerpartijen gewaarborgd is. Verder realiseerden we:

  • Het opstellen, opleveren en afstemmen van de draaiboeken
  • Het opstellen, opleveren en goedkeuren van het plan van aanpak