HRM-software voor SAP


Proformit ontwikkelt software die HR-data uit SAP omzet in heldere rapportages en analyses. Zo hebben onze klanten informatie waarmee zij gericht kunnen sturen. Met onze software kunt u bijvoorbeeld prestaties van medewerkers, salarisontwikkeling en verzuim monitoren en analyseren. Maar u krijgt ook inzicht in het verband tussen opleiding, salaris en bedrijfsresultaten en bijvoorbeeld in het verwachte verloop van uw personeel.

Kortom, onze software biedt:

  • gebruiksvriendelijke en toegankelijke HR-data uit een vaak complex SAP-systeem;
  • de meest uiteenlopende rapportages en analyses direct beschikbaar;
  • alle gegevens zijn per medewerker per dag beschikbaar;
  • automatisch welke medewerkers onder een manager vallen. Hier zijn geen autorisatie aanpassingen voor nodig;
  • ongelimiteerd data minen door de salarisgegevens uit de SAP clustertabellen;
  • analyses van gegevens uit meerdere SAP modules.

En dat alles out-of-the-box beschikbaar!

Om deze software te kunnen ontwikkelen en continu te kunnen verbeteren is goed begrip nodig van de processen in een bedrijf. Onze kennis van personeel en organisaties spitst zich toe op de processen en informatiestromen. Welke data heeft een manager nodig om de juiste beslissingen te nemen en om zijn medewerkers goed aan te kunnen sturen? Daarnaast hebben we uitstekende kennis van SAP en de onderliggende data. Zo kunnen we software ontwikkelen die de juiste informatie ontsluit.

Proformit is hiervoor development partner van Every Angle. Dit Nederlandse bedrijf ontwikkelt al sinds 1996 een add-on waarmee organisaties waardevolle stuurinformatie uit hun SAP-systeem kunnen halen.

Klik voor een demo

Hoe werkt dit systeem in de praktijk? Op de website van Every Angle staat een demo

Klanten van Every Angle die de HRM-oplossing van Proformit gebruiken zijn onder meer: