Test- en transitiemanagement

Krijgt u als organisatie wat u wilt en wat u nodig heeft? Als testmanager en onafhankelijke derde werken we mee aan de implementatie van uw project en zorgen we ervoor dat de software uw bedrijf straks daadwerkelijk meerwaarde oplevert. We hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en organiseren van bijvoorbeeld regressietesten, gebruikers acceptatie testen en product risico analyses.

Ook adviseren en begeleiden we organisaties bij het overhevelen van het SAP-systeem van de projectorganisatie naar de (interne) beheerorganisatie. We helpen bij het inrichten van de beheerafdeling en alle processen daaromheen.