Transitie Manager Greenfield

Opdracht:

Zorg voor een goede in beheer name van de Greenfield projecten waarbij de beheerpartijen comfortabel zijn om de nieuwe functionaliteiten onder service levels in beheer te nemen en de verantwoording van het project over te nemen.

Ontwikkel één set van acceptatie criteria zodat duidelijk is waar een project aan moet voldoen om in beheer genomen te kunnen worden.

Het Greenfield IT-landschap is een Service Oriented Architecture waar 28 applicaties onderdeel van uitmaken. Integratie tussen deze applicaties/lagen, communicatie en in beheer name acceptatie zijn hierdoor zeer complex.

Resultaten:

We realiseerden een transitie naar 14 beheerpartijen (7 Essent afdelingen & 7 managed service partijen). In totaal hebben we negen grote projecten succesvol in beheer gebracht bij de eigen organisatie. Daar hoorde ook bij:

  • Een (agile) in beheer name aanpak ontwikkelen & implementeren
  • Ingerichte transitie-organisatie & transitieproces (incl. tooling)
  • Geharmoniseerde set acceptatiecriteria