Test Manager

Opdracht:

Voer een Gebruikers Acceptatie Test uit, oftewel: toets of de geleverde functionaliteiten aan de afgesproken eisen & wensen voldoen. En, voer een Regressie Test uit. Dat wil zeggen, bewijs dat de bestaande functionaliteiten van de bedrijven die live zijn met de SAP@Heijmans template, niet verstoord worden door de livegang van een nieuw Heijmans onderdeel. Adviseer vervolgens aan het (programma) management om wel/niet live te gaan met een bedrijfsonderdeel.

Ontwikkel daarnaast voor ons een standaard regressietest-aanpak zodat we in het vervolg de regressietests gestandaardiseerd en efficiënt kunnen uitvoeren.

Deze opdracht is uitgevoerd en toegepast voor de Heijmans onderdelen Materieel Beheer, Kabels & Leidingen, Woningbouw, Utiliteit & Vastgoed.

Resultaten:

De Heijmans bedrijfsonderdelen die over zijn gegaan op de SAP@Heijmans software zijn probleemloos live gegaan. De bedrijven die al live waren hebben geen verstoringen gehad nadat een nieuw bedrijfsonderdeel live ging.

In het kort hebben we de volgende resultaten behaald en opgeleverd:

  • Product Risico Analyse (PRA)
  • Regressietest-aanpak neergezet en geïmplementeerd
  • Regressie Test Ontwerp voor de bestaande bedrijven
  • Testorganisatie & -bewaking opgezet
  • Standaarden opgeleverd voor testbewaking & tooling
  • Gebruikers Acceptatie Test Ontwerp voor de nieuwe bedrijven
  • Detail testplannen opgeleverd
  • Test rapporten/adviezen