Strategisch adviseur SAP

Opdracht:

 

Help ons bij het creëren van een toekomstvisie op SAP 2016 – 2025 door een strategische verkenning uit te voeren op de markt ontwikkelingen rondom SAP. Adviseer op basis van dit onderzoek wat de ontwikkelrichting met SAP dient te zijn zodat de Provincie Utrecht de benodigde investeringskeuzes op korte(re) termijn kan maken. Daarnaast wordt een strategische verkenning gevraagd op het vervangen van het HR systeem. En een advies hierover te geven zodat de benodigde (investerings)besluiten genomen kunnen worden.

Resultaten:

Een uitdagende opdracht, want de organisatie bezat nog nauwelijks SAP-kennis. Ook was er al een contract met een leverancier om de HR-applicatie te vervangen en het contract met de huidige HR applicatie leverancier was opgezegd. Wat hebben we opgeleverd?

  • Een voorstel voor de uitwerking en implementatie van een ‘SAP tenzij’ beleid;
  • Strategisch advies ontwikkeling SAP, rekening houdend met potentieel te vervangen applicaties door SAP en de S/4 HANA ontwikkelingen;
  • Een advies voor de vervanging van de HR-applicatie rekeninghoudend met de situatie van de Provincie Utrecht.

Dankzij deze stevige basis en meer kennis in de organisatie kan de Provincie Utrecht verder met een succesvolle invoering van SAP.